Detailhandel:

CAMERABEWAKING Om beter toezicht te kunnen houden maken winkeliers gebruik van camerabewaking.
De camera’s schrikken potentiële dieven af. Ook kunnen aan de hand van opnames incidenten worden teruggekeken,
zodat de beelden als bewijsmateriaal kunnen dienen. Voor het gebruik van bewakingscamera’s gelden privacyregels.
Op dit moment is er nog een meldplicht bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) wanneer beveiligingsbeelden
standaard langer dan 24 uur bewaard worden. Wanneer een incident vastgelegd is mogen de beelden overigens
wel al langer bewaard blijven. De standaardbewaartermijn wordt verlengd naar vier weken zonder voorafgaande melding
aan het Cbp. De wijziging bespaart de winkelier veel administratie. Ook is het toegestaan om middels camera’s toezicht
te houden op de directe omgeving van de winkel. Consumenten hebben daar ook geen bezwaar tegen. Uit onderzoek van
TNS NIPO in opdracht van Detailhandel Nederland blijkt dat 94% van de consumenten dit een goede zaak vindt. Als
de omgeving van winkels daadwerkelijk door middel van camerabewakingssystemen beveiligd zou worden, zou bijna
tweederde van de consumenten zich zelfs (veel) veiliger voelen. Winkeliers die meer
willen weten over cameragebruik kunnen ‘De camera de baas’ raadplegen. Dat is een wat verouderde, maar op hoofdlijnen nog
altijd nuttige brochure

UA-43497967-1