Uw woning inbraak proof ??

Een veilig huis in een veilige wijk,
een veilig gevoel! 

De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. De kans dat een gelegenheidsinbreker uw woning links laat liggen, is twee keer zo groot als deze voldoet aan de eisen van het PKVW.

www.politiekeurmerk.nl

 

Veiligheid door samenwerken, Dé site voor veiligheidsprofessionals.

www.hetccv.nl

                                     Centrum

                                     Criminaliteitspreventie

 Veiligheid

UA-43497967-1